Gira tu dispositivo para poder continuar con tu compra

La navegació, accés i ús per les websites de Restaurante Doña Matilda, S.L. confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de Restaurante Doña Matilda, S.L., totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de Restaurante Doña Matilda, S.L. proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de les websites. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Restaurante Doña Matilda, S.L. per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.

- L’ús de la informació, serveis i dades oferts per Restaurante Doña Matilda, S.L. contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites.

Política d’enllaços i exencions de responsabilitat

Restaurante Doña Matilda, S.L. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en les seves websites i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Restaurante Doña Matilda, S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de les seves websites, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Restaurante Doña Matilda, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

Restaurante Doña Matilda, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de les seves websites. Tant en el que fa referència als continguts de les websites, com en les condicions d’ús de les mateixes o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de les seves websites, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.